Opphavsrett og plagiat

Hvem har opphavsretten til dokumentene som publiseres og selges på Filefora.no?
Det er som hovedregel den som har utarbeidet dokumentet som har opphavsretten til dokumentet. Dette betyr at dokumenter som andre har utarbeidet ikke kan pu...
Mon, 19 Aug, 2019 ved 8:01 PM
Kan jeg selge sensorveiledninger, eksamensoppgavetekster og eksamensløsninger?
Eksamensoppgavetekster og sensorveiledninger som utarbeides av institusjonens egne ansatte, utarbeides til generell bruk for institusjonens virksomhet. Diss...
Mon, 19 Aug, 2019 ved 8:02 PM
Kan jeg selge dokumenter som andre enn jeg selv har skrevet?
Du må ha tillatelse fra opphavsmannen for å kunne videreselge et dokument denne har skrevet. Plagiat og tyveri av materiale, idéer og forskingsresultater er...
Mon, 19 Aug, 2019 ved 8:22 PM
Kan jeg selge mine forelesningsnotater?
En forelesning vil normalt være et åndsverk, selv om den improviseres på bakgrunn av faglig bakgrunnskunnskap. Offentlige forelesninger på universitetet vil...
Mon, 19 Aug, 2019 ved 8:23 PM
Kan jeg bruke bilder direkte fra læreboken eller fra andre steder?
På samme måte som for dokumenter, er det som hovedregel den som har laget bildet, grafen eller figuren som har den tilhørende opphavsretten til dette materi...
Mon, 19 Aug, 2019 ved 8:24 PM
Hvordan sitere/referere korrekt til et kjøpt dokument fra filefora.no?
Alle, inkludert studenter som bruker eller siterer fra andres idéer, publikasjoner, eller forskningsmaterialet, har en plikt til å oppgi sine kilder.   D...
Wed, 21 Sep, 2022 ved 7:22 AM