På samme måte som for dokumenter, er det som hovedregel den som har laget bildet, grafen eller figuren som har den tilhørende opphavsretten til dette materialet. Dette betyr eksempelvis at figurer tatt direkte fra læreboken ikke kan benyttes i et dokument som publiseres og selges uten samtykke fra opphavsmannen.


Opphavsretten verner imidlertid kun om åndsverket slik det opprinnelig ble laget, ikke de bakenforliggende idéene, fakta eller tankene rundt åndsverket. Dette innebærer at dersom du lar deg inspirere av en figur, gjør det om til ditt eget og formidler det på en annen måte, vil det ikke være brudd på loven hvis det nye innholdet publiseres og selges. Her plikter man å oppgi sine kilder.


Dersom du ikke har gjort bildet, grafen eller figuren til din egen, vil ikke det å oppgi kilden gi mer rett til å berike seg på andres opphavsrettslige arbeid. De som har produsert boken (forfatter og forlag), har enerett på alle tilhørende økonomiske fordeler og en kan kun benytte seg av verket deres (eller deler av det) dersom de har gitt tillatelse til det.