Det er som hovedregel den som har utarbeidet dokumentet som har opphavsretten til dokumentet. Dette betyr at dokumenter som andre har utarbeidet ikke kan publiseres og selges uten samtykke fra opphavsmannen.

Opphavsretten verner imidlertid kun om åndsverket slik det er skrevet, ikke de bakenforliggende idéene, fakta eller tankene rundt åndsverket. Dette innebærer at dersom du har lest en tekst, gjør det om til ditt eget og formidler det på en annen måte, vil det ikke være brudd på loven hvis det nye innholdet publiseres og selges.

Alle, inkludert studenter som bruker eller siterer fra andres idéer, publikasjoner, eller forskningsmaterialet, har en plikt til å oppgi sine kilder. Dersom førstemann, f.eks. forfatter av en bok, har brukt ord og utrykk som er alminnelige i vanlig språkbruk eller innen fagfeltet, kan han ikke nekte nestemann som skal skrive om emnet å gjøre det samme.