Du må ha tillatelse fra opphavsmannen for å kunne videreselge et dokument denne har skrevet. Plagiat og tyveri av materiale, idéer og forskingsresultater er uakseptabelt og bryter med norsk lov. Ytterligere informasjon om dette kan finnes i åndsverkloven.