En forelesning vil normalt være et åndsverk, selv om den improviseres på bakgrunn av faglig bakgrunnskunnskap. Offentlige forelesninger på universitetet vil som regel være underlagt åndsverkloven § 2, som krever opphavsmannens samtykke for videre publisering.

Direkte referater fra forelesningen kan derfor kun benyttes til eget bruk. Det regnes likevel som akseptert at medstudenter som har hatt lovlig adgang til forelesningen kan lese referatene.

Et dokument som fremstilles som et direkte referat fra forelesningene kan ikke selges. Men dersom dokumentet i all hovedsak dreier seg om studentens egne refleksjoner, samt rene faktaopplysninger, kan det selges.

Det er en flytende overgang mellom rene referater som ikke kan selges og notater som kan selges. På dette punkt må studenten selv vurdere om notatet har en selvstendig åndsrettslig trinnhøyde. Er du i tvil, spør foreleseren.

Åndsverksloven kan leses i sin helhet hos Lovdata.