Eksamensoppgavetekster og sensorveiledninger som utarbeides av institusjonens egne ansatte, utarbeides til generell bruk for institusjonens virksomhet. Disse vil normalt ikke ha opphavsrettslig beskyttelse etter åndsverkslovens § 14, som unntar offentlige saksdokumenter fra beskyttelse. Utover dette må det antas at institusjonen eier rettighetene til dette materialet.

Eksamensoppgavetekster faller i hovedsak under regelen om offentlige saksdokumenter i åndsverkloven § 14, og er derved unntatt opphavsrett. Eksamensoppgavetekster kan derfor normalt selges.

Egenproduserte eksamensløsninger kan selges. Sensorveiledninger kan derimot ikke selges uten samtykke fra opphavsmannen eller institusjonen.

Åndsverksloven kan leses i sin helhet hos Lovdata.