FileFora er en nettbasert plattform for kjøp og salg av studierelaterte dokumenter på universitets- og høyskolenivå i Norge. Vi ønsker å hjelpe studenter til å studere smartere ved å tilby praktiske løsninger for deling og innhenting av kunnskap fra sammendrag, forelesningsnotater, eksamensbesvarelser, oppgaveløsninger eller andre relevante dokumenter som kan gjøre innlæringen av fagstoffet enklere og raskere. Du kan lese mer om FileFora, her.