Ethvert dokument som er utarbeidet av flere personer, som f.eks. en gruppebasert hjemmeeksamen,  krever samtykke fra samtlige deltakere. Du trenger ikke sende inn en bekreftelse på aksept fra de andre deltakerne til oss - dette er forhold vi forutsetter er i orden idet dokumentet blir lastet opp på FileFora.no.