Du får en e-post hver gang du får et salg, og oversikten over salgene dine vises i Salgspanelet.