Svaret på dette spørsmålet vil avhenge av mange faktorer, men for at selger skal kunne sette en så passende pris som mulig, presenteres litt markedsinnsikt i tabellen nedenfor. Tabellen viser hvilke dokumenter som selger bra i tilhørende prisintervall – den er med andre ord basert på historiske priser og faktiske salg.


PrisintervallKjennetegn
20 – 35 krEt kort notat (1-3 sider)
40 – 55 krEt kort sammendrag (5-15 sider)
85 – 120 krEn god skoleeksamensbesvarelse.
90 – 130 krEt godt sammendrag eller en god hjemmeeksamensbesvarelse
130 - 190 krEt svært ettertraktet dokument: Dokumentet er detaljert men presist, og er av gjennomgående høy standard.


Husk: Det er mange faktorer som spiller inn på hva som er en riktig (markeds)pris på et dokument. Eksempelvis trenger ikke lengden på dokumentet, f.eks. et sammendrag, nødvendigvis ha en direkte sammenheng med prisen. Sammendraget kan simpelthen være mye verdt fordi stoffet sammendraget er basert på, er svært tungt. Et generelt tips, er at du ikke skal overvurdere dokumentet ditt – spør deg selv hva du ville vært villig til å betale for dokumentet dersom du trengte hjelp i det aktuelle faget. Tilsvarende, skal du ikke være redd for å reflektere kvaliteten i dokumentprisen – dersom du mener at du har et ettertraktet dokument, så er det en god mulighet for at andre også deler den meningen. Husk også at du har et større potensielt marked det semesteret som faget blir undervist, sammenliknet med rene konte-semestre. Dette er greit å ha i bakhodet dersom salgene uteblir. Du kan når som helst endre prisen på dokumentet ditt.