For å kunne drifte FileFora.no, tas det en serviceavgift på 35 % av dokumentets salgspris ved gjennomført handel. Selger sine 65 % blir automatisk overført til selgers oppgitte PayPal-konto den 15. i påfølgende måned – altså innen 45 dager etter handelen. Pengene på PayPal-kontoen kan enkelt overføres til en bankkonto, eller benyttes ved handler der PayPal velges som betalingsmiddel.