Ved et enkelt eller et begrenset antall salg der omsetningen er mer tilfeldig vil selger normalt ikke være skattepliktig.


Dersom overskuddet er stabilt over tid og har et visst omfang vil det kunne grense opp mot næringsvirksomhet og i det tilfellet vil selger være skattepliktig.


For å være merverdiavgiftspliktig, må de årlige salgsinntektene overstige 50 000 kr.


Er du usikker på om din inntekt kan grense opp mot næringsvirksomhet, anbefaler vi at du tar kontakt med skatteetaten slik at de kan vurdere din konkrete situasjon.