Hva som er tillatt og ikke tillatt finner du mer informasjon om dersom du velger kategorien Opphavsrett og plagiat, i spørsmålskategori-velgeren rett over dette spørsmålet