Alle dokumenter som skal selges hos oss gjennomgår en kvalitetskontroll. Her sjekkes dokumentet blant annet for plagiat og innhold. Selgeren kan bli bedt om å fremlegge ytterligere dokumentasjon eller endre på innholdet i dokumentet dersom vi mistenker brudd på åndsverksloven eller noen av brukervilkårene.