Dersom du kun ønsker å vise dokumentene som er lagt ut av studenter ved din skole, velger du skolen din i margen til høyre (under Dokumenter til salgs og trykker deretter på søk-knappen.